Σύνολο: 0.00
Σύνολο: 0.00

Καλλιέργεια βιολογικής Αλόης

Την αποκαλούν «βότανο της αθανασίας» και έχει πλήθος θεραπευτικών ιδιοτήτων. Χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα στην καλλιέργειά της, αρκεί να έχει ήλιο και το κατάλληλο νερό σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα η αλόη έχει εγκλιματιστεί και καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό φυτό αλλά και επιχειρηματικά, όπου το κλίμα μπορεί να την βοηθήσει να αναπτυχθεί. Το φυτό είναι ευαίσθητο στα δυνατά ρεύματα αέρα, τα οποία μπορεί να σπάσουν τα φύλλα του. Επιπλέον δεν αντέχει στο παγετό. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού σε μεγάλο βαθμό, παρά μόνο αν διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ρυθμός ανάπτυξης ποικίλλει και εξαρτάται:

- από τη θερμοκρασία

- τις βροχοπτώσεις

- και τη φωτοπερίοδο.

Η διάρκεια ζωής του φυτού είναι περίπου 12 χρόνια. Το φυτό φτάνει στο στάδιο της ωρίμανσής του μετά από 2 χρόνια περίπου και εξαρτάται καθαρά από την ηλικία φύτευσής του, όπου και μπορεί να μείνει παραγωγικό για περίπου 9 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής του δίνει περισσότερα από 100 – 110 φύλλα.

Το έδαφος θα πρέπει να εμπλουτίζεται με ''οργανική ουσία'', όπως επίσης θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (Λίπανση - Άρδευση - Βοτάνισμα), για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Όμως το να παράγει κανείς αλόη βέρα είναι μια κουραστική διαδικασία γιατί πρέπει να γνωρίζεις άριστα το μικροκλίμα της περιοχής. Άρα οι συνθήκες της καλλιέργειας πρέπει να είναι ελεγχόμενες (για την περιοχή μας θερμοκήπιο) για να έχεις τα άριστα αποτελέσματα, τόσο στην ποιότητα του φύλλου, όσο και την ποιότητα του τζελ.

Τα αποτελέσματα συγκομιδής από ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκήπιο) είναι τελείως διαφορετικές. Σε κάθε συγκομιδή κόβονται 4 φύλλα, τέσσερις φορές το χρόνο, άρα κάθε φυτό αποδίδει 16 φύλλα το χρόνο.Το μέγεθος των φύλλων είναι 90 έως 95 cm μήκος, 17cm πλάτος και πάχος 12 έως 14 cm . Το Βάρος του κυμαίνεται από 1150- 1300 gr με υφή φύλλου πράσινη.

Το μεγαλύτερο μέρος της φύτευσης, της συγκομιδής και της επεξεργασίας γίνεται χειρωνακτικά.


Καλλιέργεια της Αλόης με άμεσα αποτελέσματα ποιότητας


Αυτό εξαρτάται :

- Από το μέγεθος των φυτών που θα φυτευτούν.

- Από τον τρόπο φύτευσης (διάταξη φυτών)

- Από τον τρόπο διαχείρισης του εδάφους (μετάπλαση)

- Από τον τρόπο διαχείρισης του νερού άρδευσης (ποιότητα νερού - συχνότητα νερού)


Διαδικασία παραλαβής των φύλλων


Η αλόη η γνήσια είναι φυτό ποώδες, πολυετές, που μπορεί να καλλιεργηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η διαδικασία παραλαβής των φύλλων είναι σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Το παρέγχυμα των φύλλων είναι σπογγώδες και έχει την ικανότητα να συγκρατεί νερό, το οποίο φιλτράρεται από τις ρίζες αλλά και από τα ίδια τα φύλλα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα του χυμού των φύλλων επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες ανάπτυξης και καλλιέργειας των φυτών. Η αλόη αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά προτιμά τα καλά αποστραγγιζόμενα, αμμώδη ή πηλώδη εδάφη. Μπορεί να αναπτυχθεί σε πετρώδη ξηρά και φτωχά από θρεπτικής άποψης εδάφη, ωστόσο η καλλιέργεια της συνιστάται να γίνεται σε πλούσια και γόνιμα εδάφη για την επίτευξη των μέγιστων αποδόσεων.


Ποιότητα του Τζελ


Το φυτό είναι ανθεκτικό σε συνθήκες ξηρασίας, ωστόσο η διαθεσιμότητα του νερού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγή . Η άρδευση έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών, τον αριθμό και σχήμα των ανεπτυγμένων φύλλων και την παραγωγή γέλης ανά φυτό. Η έλλειψη νερού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των φύλλων στα φυτά. Η καλύτερη ποιότητα ζελέ παρατηρείτε όταν εφαρμόζεται μικρής συχνότητας άρδευση. 


Σε γενικές γραμμές και ανάλογα με τις συνθήκες της καλλιέργειας και την εξατμισοδιαπνοή της φυτείας η εφαρμογή της άρδευσης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης των φυτών, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία των φύλλων αυξάνει την αντίσταση των στομάτων και περιορίζει την ανάπτυξη των φύλλων και ολόκληρου του φυτού.