Σύνολο: 0.00
Σύνολο: 0.00

Οι Εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Γαβριά Άρτας. Η καλλιέργειά μας είναι σε 2 στρέμματα θερμοκηπίου, τύπου τούνελ.

Έδαφος


Το έδαφος μας είναι εμπλουτισμένο με BIOSOLIDS COMPOST φυσικό προϊόν αερόβιας αποικοδόμησης γεωργικών φυτικών υπολειμμάτων.

Η διαδικασία της παραγωγής του βασίζεται στην ελεγχόμενη αερόβια αποσύνθεση οργανικών υλικών χωρίς την προσθήκη χημικών πρόσθετων.

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΚ [843/2007 ] σχετικά με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και της χρήσης του στην βιολογική καλλιέργεια.

Εμείς γνωρίσαμε την αξία για το συγκεκριμένο προϊόν και εγκεκριμένο από φορείς πιστοποίησης [ ΔΗΩ ] κάναμε χρήση του.

Είναι υψηλής ποιότητας προϊόν πλούσιο σε οργανική ουσία χουμικά οξέα απαλλαγμένο από οσμές απαλλαγμένο από ζιζάνια και σπόρους ζιζανίων.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά όταν δημιουργήσαμε γλαστρικά φυτά από χώμα εδάφους με το biosolis σε αναλογία 60% - 40%

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του είναι ότι βελτιώνει την δομή του εδάφους καταπολεμά την διάβρωση , αυξάνει την ικανότητα κατακράτησης του νερού.


Θερμοκηπίο


Το υλικό κάλυψης του θερμοκηπίου αποφασίστηκε με βάση τις ανάγκες της Αλόης όπως;

- περατότητα στο φως

- μηχανική αντοχή

- περατότητα στη μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας

- αντίσταση στα χτυπήματα στο χαλάζι

- ευαισθησία στην συγκράτηση σκόνης.


Ο τύπος θερμοκηπίου είναι τοξωτό:

- εύκολα στην κατασκευή

- ελαφρύ σκελετό

- είναι φθηνότερα

- μειωμένες απώλειες θερμότητας ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Ως προς τις χημικές ιδιότητες του εδάφους σταθεροποιεί το ph και βελτιώνει την κατακράτηση θρεπτικών στοιχείων.